Nettbutikk i lomma - juridiske utfordringer

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.18. desember 2018

Nettbutikk på mobil er smart og enkelt. Kundene kan enkelt klikke seg inn - hvor som helst og når som helst. Det er imidlertid ikke bare å overføre nettbutikkgrensesnittet for PC/Mac til mobil. Skjermstørrelsen er jo diametralt forskjellige. Portabiliteten går rett og slett på bekostning av skjermplass. Og det igjen kan gå på bekostning av et annet viktig aspekt for nettbutikken – nemlig juridisk holdbare løsninger.

Bilde av nettbutikker på mobil.jpg

Mange lovkrav for nettbaserte butikkløsninger 

Flere lover stiller forholdsvis omfattende krav til utformingen av en nettbutikk, enten man handler fra PC/Mac eller mobil. Kravene fra lovgiver er et utslag av at avtalen mellom selger og kunde inngås på avstand, uten at noen av partene møtes. Det er blant annet krav om klar og forståelig informasjon om varene og tjenestene, angrerett og mulighet til å komme i kontrakt med den som driver nettbutikken.

Hvordan skal du som næringsdrivende sikre at du oppfyller alle de rettslige kravene på innenfor rammene av en 5 tommers smarttelefonskjerm?

Obligatoriske krav til informasjon

Litt forenklet kan man trekke et skille mellom det som 1) obligatorisk må fremgå av mobilgrensesnittet og 2) det som er valgfritt å presentere i mobilgrensesnittet.

Den obligatoriske informasjon, er som følger:

  1. Informasjon om varenes eller tjenestenes viktigste egenskaper
  2. Den næringsdrivendes identitet, typisk foretaksnavn (Hansen AS)
  3. Den samlede prisen for varen eller tjenesten medregnet avgifter
  4. Informasjon om at det foreligger angrerett, standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt informasjon om vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten
  5. Informasjon om avtalens varighet og eventuell minste bindingstid, eller, for avtaler som er uten tidsbegrensning eller forlenges automatisk, vilkårene for å si opp avtalen

Valgfri krav til informasjon

Det valgfrie er altså all annen informasjon, slik som funksjonalitet, kompatibilitet, ordninger for betaling, levering, oppfyllelse, leveringsfrist, reklamasjon, unntak fra angrerett mv.

 

Hvordan oppfylle informasjonskrav?

Så langt så godt. Men hvordan skal egentlig nødvendig informasjon kommuniseres?

Det obligatoriske, må fremgå av bestillingsgrensesnittet, det vil si det skjermbildet på mobilen hvor bestillingsprosessen foregår, uten at brukeren skal måtte navigere bort fra dette skjermbildet. Dette kan være utfordrende, selv om det kun er informasjonen i nr. 1-5 over som må fremgå.

En praktisk løsning kan være å ha utvidbare faner eller knapper i mobilgrensesnittet. Et praktisk eksempel for salg av varen hodetelefoner er: [knapp] «Egenskaper» [klikk, fanen utfoldes] Bose trådløse, hodetelefoner med støyredusering, bluetooth, NFC Equalizer, Opptil 20 timer batteritid. Neste knapp kan være «Kontakt» osv. Se eksempel fra DG Justice guidance Dokument (figur under).  

 

Videre stilles det enkelte særkrav til plasseringen og tydeligheten av visse opplysninger i det skjermbildet som utgjør bestillingsgrensesnittet. Varens eller tjenesten viktigste egenskaper, den samlede pris og avtalens varighet må fremgå tydelig, umiddelbart og FØR forbrukeren foretar bestillingen. Informasjonen skal presenteres slik at forbrukeren ikke kan unngå å få informasjonen med seg. Forbrukeren skal med andre ord kunne se og lese denne informasjonen uten å måtte foreta en aktiv handling, som f.eks. å åpne nye vinduer eller scrolle. Det skal heller ikke være forstyrrende tekst mellom bestillingsknappen og de relevante opplysningene. Bruk av hyperlenke til en side der informasjonen fremgår, sammenholdt med obligatorisk avkrysning av typen «jeg bekrefter å ha lest og akseptert», den såkalte «dobbeltklikkmetoden», er ikke tilstrekkelig.

Et annet krav til kommunikasjonen fra deg som selger, er at du utformer bestillingsknappen på en slik måte at forbrukeren uttrykkelig godkjenner at bestillingen medfører en forpliktelse til å betale for han eller henne. For å oppfylle dette kravet, må knappen på en «tydelig» måte få frem at et klikk fører til en bindende avtale med en betalingsforpliktelse.

Hva slags formulering gjør det klart nok at et trykk på «bestillingsknappen» medfører en betalingsforpliktelse? Formuleringer som «kjøp nå», «betal nå» eller «bekreft kjøp» vil etter norsk praksis være «tydelig» nok.

Når det gjelder formuleringer som ikke er «tydelig» nok, har Markedsrådet avgjort at «Bestill» og «Send meg min pakke» ikke er «tydelig» nok. Det er heller ikke begrep som «registrer», «bekreft» og «bestill nå», eller unødvendig lange setninger som kan vær egnet til å tilsløre betalingsforpliktelsen.

Den valgfrie informasjonen må også kommuniseres til forbrukerne på en eller annen måte. Valgfriheten knytter seg bare til om selger vil presentere opplysningene direkte i bestillingsgrensesnittet eller ikke. Dersom informasjonen ikke presenteres der, må de presenteres på annen måte. Her er heldigvis en hyperlenke til kjøpsvilkår eller liknende godt nok.

Trenger du hjelp med nettbutikk? 

Vi hjelper deg med alle sider av etablering av nettbutikker, fra brukergrensesnitt til utforming av terms and conditions. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....