Høyesterett: ny dom gjør at du må få vurdert din eierskiftesak på nytt

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.14. juni 2017

Høyesterett avsa 31. mai en viktig dom i forholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom. Dommen gjør at boligkjøpere har fått langt bedre stilling overfor sin selger/eierskifteforsikringsselskapene. Dersom du som boligkjøper har fått avslag på ditt krav de siste to årene bør du ta kontakt for å få vurdert om ditt krav bør fremsettes på nytt.

bilde_av_glassfasade_750.jpg

Hva er nytt, og hvorfor er dette viktig?

Eierskifteforsikringsselskapene har tidligere lagt til grunn at et såkalt «standardfradrag» skal gjøres før det vurderes om det foreligger en mangel.

Eksempel

Badet i boligen var 15 år gammelt da handelen gjennomføres. Forventet levetid på badet er 30 år, og derfor utgjør mangelen 50 % av utbedringskostnadene. Høyesterett har nå uttalt at det ikke skal gjøres et slikt fradrag; mangelen er kostnadene ved å få skaden utbedret. Fradraget skal skje først i forbindelse med utmålingen av det prisavslaget kjøper skal ha.

Praktisk talt alle eiendomshandler i dag skjer på «as-is»-betingelser, jf avhl. § 3-9. Dette innebærer at mangelen må være «vesentlig» for at kjøper skal ha rett til prisavslag. Hva som er «vesentlig» avgjøres av forholdet mellom kostnadene ved å få manglene utbedret og kjøpesummen, og som en «tommelfingerregel» må disse kostnadene utgjøre 5-6%. Det som er nytt og viktig ved Høyesteretts dom er altså at hele utbedringskostnaden skal tas med i «vesentlighetsvurdering»; ikke bare det som kjøper kunne forvente ut i fra generelle levetidsbetraktninger. Tilbake til eksempelet med badet: Hvis utbedring av det 15 år gamle badet kostet kr. 300.000, så er det hele utbedringskostnaden som skal tas med i vurderingen, og ikke kun kr. 150.000 selv om halvparten av badets forventede levetid var utløpt.

Dette betyr konkret at krav som tidligere er avslått fordi de ikke er «vesentlige nok» må vurderes på nytt. Hvis du tidligere har fått avslått ditt eierskiftekrav de siste to årene bør du ta kontakt for å få vurdert om kravet bør fremsettes på nytt.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....