Har du staket kryptovaluta eller mottatt airdrops?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.22. april 2024

Eier du kryptovaluta, tokens eller Non Fungible Tokens (NFT-er) kan du ha fått avkastning på investeringen din utover selve verdistigningen. Avkastningen kan for eksempel komme fra «yield farming», herunder fra «staking», eller kanskje du også har mottatt «airdrops». Slik avkastning er i så fall skattepliktig inntekt.

Bilde av bitcoin crypto currency blockchain.jpg

Mange har etter hvert investert i kryptovaluta. Ikke alle har tenkt på at det medfører skattemessige konsekvenser. Vi har i tidligere artikkel redegjort for hvordan kryptovaluta skattlegges.Det er mulig å få avkastning på kryptovaluta på flere måter, for eksempel ved å «stake» eller «holde» valutaen. Dette medfører skattemessige konsekvenser. Se nærmere om dette nedenfor.

Den senere tid har det unorske begrepet Non Fungible Tokens (NFT) dukket opp. Dette er unike, digitale eiendeler, som lagres i blokkjeden. En slik token er eierskapssertifikat/bevis på at man eier den digitale eller fysiske eiendelen den representerer. Det kan blant annet være kunst, fotografier, musikk, kortsamlinger, produkter i spill og domenenavn. Se nærmere vår artikkel om hvordan NFT-er skattlegges

Også her kan en motta avkastning, for eksempel ved at en mottar enten andre NFT-er eller kryptovaluta, såkalt «airdrops». Også dette medfører skatt, se nærmere om dette nedenfor.

Staking

Eier du kryptovaluta har du kanskje fått tilbud om å «holde»/la være å selge en gitt beholdning kryptovalutaen i en bestemt periode. Staking er en prosess som lar brukere som eier virtuell valuta å motta belønninger (staking rewards) – kun ved å «holde» valutaen. Dette kalles gjerne «staking».

Rent juridisk inngås det en avtale der du forplikter deg til å la være å selge valutaen, for eksempel i 100 dager, mot at du får en belønning for dette. I praksis skjer slik staking ved at du registrerer deg som bruker på en staking-plattform (enten en sentralisert, desentralisert eller en egen plattform), og velger hvor lenge du vil binde deg til ikke å selge. Som motytelse for at du «staker» kryptovalutaen, kan du få avkastning i form av kryptovaluta, gjerne i den samme kryptovaluta du har investert i, men det kan også være en helt annen kryptovaluta. Dette blir på samme måte som at du ar bankinnskudd og mottar renter på innskuddet.

Mottar du inntekter fra staking i en eller annen form, så vil dette anses som avkastning og vil i utgangspunktet skattlegges som kapitalinntekt med 22 %. Det er verdien av det du mottar som skal skattlegges.

Eksempel 1:

Den 1. januar 2022 eier du 100 000 cardano som du ønsker å stake. Den 5. januar blir du belønnet med 50 cardano. Belønningen skal skattlegges i det inntektsår du mottar den, uavhengig av om du selger den videre eller ikke. Avslutter du stakingen den 5. januar, vil den skattepliktige inntekten din for 2022 tilsvare verdien av 50 cardano per 5. januar 2022. Fortsetter du stakingen til 10. januar og blir belønnet med 50 nye cardano, må du finne verdien av 50 cardano per 10. januar og legge til verdien av dette til din samlede skattepliktige inntekt for 2022. Siden det er verdien av kryptovalutaen på det tidspunkt du mottar belønningen som avgjør hvor mye du skal skatte, er det viktig å ha god oversikt over staking-inntektene dine.

Når du staker din kryptovaluta, er det viktig at du har god oversikt over staking-inntektene dine. Dette er fordi det er verdien av den kryptovalutaen du mottar på belønningstidspunktet som avgjør hvor mye du skal skatte, men også fordi det får betydning for gevinstbeskatning ved senere salg.

Eksempel 2:

Du er blitt belønnet med 50 cardano gjennom staking den 5. januar 2022. 50 cardano har på dette tidspunktet en verdi på kr 1 500. Dette er inngangsverdien på de 50 cardano du har mottatt. Du betaler skatt på disse 50 for inntektsåret 2022. Du selger 50 cardano i 2023, og verdien har da steget til kr 3 500. Dette blir din utgangsverdi. Ved gevinstberegningen tar du utgangspunkt i utgangsverdien (kr 3 500) og trekker fra inngangsverdien (kr 1 500). Differansen utgjør din gevinst; kr 2 000.

Når du først har staket kryptovaluta og mottatt belønninger for dette, inngår belønningen (kryptovaluta du mottar) i formuesgrunnlaget ditt, på samme måte som annen formue du eier. Dette gjelder på samme måte som når du mottar renter på bankinnskudd, som også vil inngå i formuesgrunnlaget ditt. Se nærmere om formuesskatt nedenfor.

Airdrops

Eier du kryptovaluta eller NFT-er er det etter hvert blitt vanlig at bare ved å eie, så «drypper» det inn enten nye NFT-er eller kryptovaluta gjennom såkalte «airdrops». Dette anses skattemessig som avkastning av kryptovalutaen/NFT-en du eier. Det kan også tenkes at en mottar avkastning i en annen form. 

Verdien av det du mottar i «airdrops» vil representere den avkastning/fordel som skal skattlegges. 

Det hender også at en kan erverve airdrops gratis uten at det relaterer seg til en spesiell kryptovaluta. Det kan for eksempel være at en får airdrops fordi en innehar en «wallet»/lommebok. Erverv av airdrops mottatt i gave utløser i utgangspunktet ikke skatt.

Mottar du NFT, kryptovaluta eller et annet formuesobjekt som såkalte «airdrops» så vil det du har mottatt inngå i formuesgrunnlaget ditt, på samme måte som annen formue du eier. Dette kan sammenlignes med renter du mottar på bankinnskudd, disse vil også inngå i formuesgrunnlaget. Se nærmere om formuesskatt nedenfor.

Kort om formuesskatt

Formuesskattesatsen (2023 og 2024) er 0,95 pst for samlet formue som overstiger kr 1 700 000. Ektefeller har hver sine bunnfradrag. Samlet bunnfradrag for ektefeller er på kr 3 400 000.

Har du mottatt avkastning på kryptovaluta eller airdrops i 2023 skal dette oppgis i skattemeldingen for 2023, som leveres innen utgangen av april 2024 hvis du eier krypto eller NFT personlig, og innen utgangen av mai 2024 dersom du eier krypto eller NFT i virksomhet.

Det er ikke alltid helt enkelt å holde oversikt over formuesverdien på den beholdning en har i kryptovaluta eller i NFT-er, hvilken avkastning du har mottatt, eller gevinst/tap du har hatt. Det finnes ulike webtjenester som tilbyr utregninger/oppstillinger mv til hjelp ved levering av skattemeldingen (bl.a. Kryptosekken/Koinly).  Det kan være verd å knytte seg en av disse web-tjenestene for å holde oversikt selv og som et nyttig verktøy når du skal fylle ut skattemeldingen.

Har du ikke tenkt på at kryptovaluta eller NFT-er medfører skatteplikt, så kan dette rettes opp. Les vår artikkel om retting her

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....