Uro og uforutsigbarhet for næringslivet – dette bør du gjøre nå.

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.28. november 2022

Næringslivet står igjen foran tøffe utfordringer, likevel har det vært meldt inn et rekordlavt antall konkurser. Nå ser vi trenden snur etter hvert som skattekrav og utsatte betalinger forfaller, uten at prisutviklingen har gitt en enklere likviditetssituasjon. Kunder, leverandører, investorer og utleiere står alle foran viktige valg. Her gir vi råd til hva man bør tenke på nå.

Bilde av penger.jpg

Mange næringsdrivende har opplevd koronanedstengingen, etterspillet og ikke minst de mange mellomspillene som en krevende periode, med stadige behov for å forandre kursen og justere seilene. Likevel har vi vært vitner til et rekordlavt antall konkurser. Nå er bølgene igjen i ferd med å bli høye for mange, etter hvert som skattekrav og utsatte betalinger forfaller, - uten at prisutviklingen har gitt en enklere likviditetssituasjon. 

Bedriftens «pulsmåler» – ta grep om likviditeten

Vanskelig likviditet struper mulighetsrommet og reduserer bedriftens handlekraft. Får man ikke kontroll med en negativ utvikling tidsnok, kan konsekvensen bli at man må foreta langt mer dramatiske endringer enn ønsket. Å øke inntektene tar ofte lenger tid og er mer usikkert enn å redusere kostnadene.

Nedbemanningsprosesser og reforhandling av leiekontrakter vil kunne gi store innsparinger. Også på kostnadssiden er det likevel svært viktig å starte i tide. Det samme gjelder når kontroll med likviditeten skal sikres gjennom kapitalutvidelser, lån eller økede kredittrammer. For å holde alternativer åpne og ha tid til å gjennomføre nødvendige prosesser, anbefaler vi å be om faglige råd tidlig.

Vær bevisst på styrets handlingsplikt

Tett oppfølging fra styret er helt avgjørende når den økonomiske stillingen i selskapet er spent. I verste fall – dersom økonomisk bærekraftig drift har blitt uoppnåelig – må styret begjære selskapet konkurs for å unngå å bli holdt ansvarlig for ytterligere tap. Hvis dette blir utfallet er det viktig for styret å kunne dokumentere grunnlaget for beslutninger som er fattet underveis. Skulle det bli snakk om styreerstatning i ettertid, oppstår saken typisk ikke før et par år etter at styret har truffet sine vedtak. Styret bør i den situasjonen kunne vise til hvordan de har ivaretatt sitt formelle ansvar.

Et bevisst forhold til det juridiske rammeverket er spesielt viktig når virksomheten blir tvunget til å gjøre vanskelige økonomiske prioriteringer. Det må for eksempel ikke utbetales lønn uten å avsettes tilsvarende midler til dekning av forskuddsskatt – dette anses som straffbart, og bedriftsledere risikerer å bli holdt personlig ansvarlig for manglende avsetning.

Unngå at muligheter går tapt når kunder eller andre ikke betaler

I den pågående situasjonen kan flere oppleve at utsendte fakturaer forblir ubetalt. Det kan være flere grunner til det – ofte mangler kunden betalingsevne, andre ganger oppstår det uenighet med kunden om kravet.

Heldigvis er verktøykassen på dette området innholdsrik, og det finnes flere måter å få inndrevet kravet på. Foretar man seg ikke noe i en slik situasjon, vil pengene trolig gå tapt. I vanlige innkrevingssaker lønner det seg å bruke inkassoselskap. Da slipper dere intern ressursbruk og sikrer at kravet blir fulgt opp riktig – dessuten kan det være mer behagelig at noen andre tar seg av innkrevingen hvis kundeforholdet er nært.

I mer kompliserte saker, for eksempel der kravet er omstridt, kan det være en fordel å bruke advokat. Vi kjenner jussen, men også de ulike handlingsalternativene, og kan hjelpe dere å gjøre strategiske vurderinger. I noen tilfeller vil det for eksempel være mulig og nødvendig å la være å varsle om tvangsskritt for at kravet ikke skal gå tapt. Har skyldneren eiendeler, kan man be tingretten om midlertidig sikkerhet i disse gjennom å begjære arrest i formuesgoder. Vi har lang erfaring med tvangsinnkreving, og kan hjelpe dere å velge den beste fremgangsmåten for det konkrete tilfellet.

 

Vi hjelper dere med å:

  • Vurdere tiltak for å bedre den økonomiske utviklingen i selskapet og forbedre likviditeten

  • Bidra i ulike forhandlinger for å sikre et mest mulig lønnsomt resultat

  • Sørge for at prosesser som nedbemanning, kapitalutvidelser m.m. gjøres korrekt og i henhold til lovverket, slik at dere unngår ubehagelige overraskelser og merkostnader

  • Veilede styret om handlingsalternativer og lovpålagte plikter ut fra kapital- og likviditetssituasjonen

  • Vurdere hvilken metode for inndrivelse av utestående krav som har best sjanse for å være lønnsom i deres situasjon, og bistå i alle faser av innkrevingen i komplekse innkrevingssaker

 

Be om bistand i tide

Advokatfirmaet Ræder har lang og omfattende erfaring med å bistå i ulike restruktureringsprosesser. Vi hjelper jevnlig klienter både på kunde- og leverandørsiden med ulike problemstillinger innen pengekrav, tvangsinnkreving, arrest i formuesgoder, m.m. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

 

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....