Tør du ta en «helsesjekk» av din virksomhet?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.8. juni 2023

Høyere lånerente, høy inflasjon og lav kronekurs indikerer dempet forbruk fremover – både i virksomheter og privat. Dette får normalt negative konsekvenser for både reiselivs- og serveringsbedrifter. Tiden er derfor inne for å ta en «Helsesjekk» av egen virksomhet, slik at du er godt forberedt på mer turbulente tider.

Bilde av motorhavari.jpg

* Artikkelen er gjengitt i bransjemagasinet "Reiseliv 1", juni 2023. 

Vi leser i media om hotellpriser I Oslo på over kr. 10.000 uten frokost under Nor-Ship-messen, og at en svak norsk krone fører til en turiststrøm til Norge uten like. Samtidig leser vi om at både hoteller og serveringsbedrifter generelt forventer færre gjester fremover, at kostnadene øker, at det er nesten umulig å få tak i nok kompetent personell.

Vi har vært igjennom tre år med pandemi, hvor mye ble tatt «på sparket» og midlertidige løsninger måtte finnes. Vi er nå tilbake til «normalen», og da er det også naturlig å ta en sjekk av de løsninger og det opplegg som ble etablert under pandemien. En helsesjekk!

Biler må jevnlig på servise, - og de fleste virksomheter har opplegg for jevnlig helsesjekk for ansatte. Dette gjøres for å unngå mer alvorlige feil og/eller mangler på bilen, og for bl.a. søke å avdekke alvorlig sykdom på et tidlig tidspunkt for ansatte. Uansett er det jo en mental tilfredsstillelse for ansatte å få en form for bekreftelse på at man er frisk.

Men sjekker du noen gang «helsen» til din egen virksomhet? Det er jo mens du er frisk eller lite angrepet av sykdom, du har størst mulighet for å kunne håndtere situasjonen og redusere muligheten for mer katastrofale følger. Det samme gjelder din virksomhet.

Hva innebærer en «Helsesjekk»?

Hensikten med en Helsesjekk av virksomheten, er å få sikkerhet og trygghet for at kart og terreng stemmer overens. Beslutninger kan baseres på faktisk kunnskap og ikke bare antakelser. Hvordan står det egentlig til? Korrekt og tilstrekkelig grunnlag for beslutninger kan være helt avgjørende for virksomhetens fremtid. Mange eiere og ledere har dessverre feilet grovt her, fattet beslutninger på et uriktig grunnlag, som har fått katastrofale følger.

I en Helsesjekk er det flere forhold som bør inngå – alt etter bransje og virksomhetens størrelse.

Eksempler på forhold som kan inngå i en Helsesjekk.

1. Formelle forhold
• Alt fra aksjonærsammensetning, vedtekter til aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler, og annen selskapsdokumentasjon. Hvor befinner styreprotokollene seg og oppbevares disse på et sikkert sted?

2. Arbeidsmiljø
• Har virksomheten formriktige ansettelsesavtaler? Hva med rutiner for oppsigelse. Er bonus-/incentivavtalene vurdert ut ifra gjeldende skattelovgivning. Hva med pensjonsordninger?

3. Sentrale avtaler
• Hvor oppbevares kjedeavtaler, franchiseavtaler, osv. Når utløper disse, og bør disse reforhandles?

4. Salgs- og innkjøpsbetingelser
• Er kunde- og leverandøravtaler, konsulentavtaler, osv. kvalitetssikret og ajour?

5. Fast eiendom, eiendeler og løsøre
• Hvem har hjemmel til eiendommen, hva med leiekontrakten og når utløper denne, hva med utleie- og/eller fremleieavtaler. Er disse ajour med riktig leie? Planlegges det utvidelser, tilbygg/påbygg, og er dette innenfor gjeldende reguleringsplan.

6. Finansielle forhold
• Utarbeides det likviditetsbudsjett. Er finansieringen tilfredsstillende. Bør låneavtaler reforhandles eller mer egenkapital kreves fra aksjonærene. Tilfredsstillende oppfølging av utestående fordringer. Hva med skatter og avgifter, derunder skattetrekkskonto?

7. Forsikringer
• Ansvarsforsikringer, avbrudd, tingskade, yrkesskade. Hva med styreansvarsforsikring?

8. immaterielle forhold
• Er varemerkeavtaler, lisensavtaler mv registrert og ajour?

9. Offentligrettslige forhold
• Er serverings- og skjenkebevillinger OK. Hva med ESG og Åpenhetsloven?

 

En liten investering for deg, som kan være avgjørende for virksomhetens fremtid? Sett av en ettermiddag til å ta en kontroll av egen virksomhet og gjør det i tide. Og gjør det gjerne sammen med revisor, advokat eller andre kompetente samarbeidspartnere. Da blir det ikke bare en fiktiv øvelse, men en reell gjennomgang.

De fleste påbegynner en slik gjennomgang når det "brenner". Da er det ofte for sent, og det er få muligheter til å kunne få rettet opp viktige forhold, hvor problemene tidligere kunne ha vært rettet opp med enkelthet. Advokatfirmaet Ræder bistår mange virksomheter som har kommet i kriser som kunne ha vært unngått, og ser hvordan disse både kunne og burde ha vært unngått. Vi bistår deg gjerne med å ta en Helsesjekk – enkel eller omfattende – etter eget ønske.

Det blir som med den årlige sjekken av bilen. Dersom en overholder serviceavtaler, så varer bilen lenger. Gir en blaffen i denne, så er det normalt bare tidsspørsmål før det oppstår problemer som kan få katastrofale følger. I tillegg blir små løpende «servicekostnader» erstattet med store kostnader og med et mer usikkert utfall.

Ikke løp unødvendig risiko. Driv virksomheten din med kvalitet i alle ledd. Ta en Helsesjekk NÅ!


 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....