Grunnboken og matrikkelen stenger i desember!

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.27. november 2023

114 kommuner skal få nytt kommunenummer fra 1. januar 2024. For å redusere risiko og sikre kvaliteten på gjennomføringen av alle dataendringene, stenger Kartverket matrikkelen og grunnboken for brukerne mot nyttår 2023/2024.

Oslo gater.jpg

Stortinget vedtok den 14. juni 2022 at tre fylker skal bli til sju, og at en kommune skal splittes. Dette innebærer at 114 kommuner skal få nytt kommunenummer fra 1. januar 2024.

For å redusere risiko og sikre kvaliteten på gjennomføringen av alle dataendringene, stenger Kartverket matrikkelen og grunnboken for brukerne mot nyttår 2023/2024. Dette får blant annet betydning for den som skal tinglyse avtaler, overdra eiendom, grensejustere, adressere, fradele og seksjonere.

  • Matrikkelen stenger fredag 15. desember kl. 18.00
  • Grunnboken stenger fredag 29. desember kl. 20.00


Stengingen av matrikkelen fører også til at konsesjonsmodulen er stengt for registrering av konsesjonsvedtak og egenerklæringer for konsesjonsfrihet. Alle egenerklæringsskjema som kommunen har fått inn og bekreftet tidligere, og alle konsesjonsvedtak som er fattet må være registrert i konsesjonsmodulen innen fredag 15. desember kl. 18.00.

Kartverket har anbefalt kommuner i størst mulig grad å ferdigbehandle alle saker som skal sendes til tinglysing innen 1. desember. Det kan likevel være grunn til å kontakte kommunen og forsikre deg om at din sak vil bli behandlet innen fristen, for eksempel hvis du skal overdra en eiendom som avhenger av konsesjon eller registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Digital innsending av skjøter, pantedokumenter, skjøtepakke mv. til tinglysing

Skjøte, pantedokumenter, skjøtepakker mv. kan sendes inn digitalt til tinglysing i tidsrommet fra 15. desember 2023 kl. 18.00 og frem til 1. januar 2024 dersom;

  • konsesjonsvedtak eller egenerklæringer om konsesjonsfrihet er registrert i konsesjonsmodulen før matrikkelen stenger eller
  • det ikke kreves registrering av konsesjonsvedtak eller egenerklæring om konsesjonsfrihet.


Innsending av skjøter, pantedokumenter, skjøtepakker mv. på papir

For tinglysning av skjøter på papir, gjelder at skjøter i tidsrommet fra 15. desember 2023 kl. 18.00 og frem til 1. januar 2024 må sendes inn på papir til Kartverket sammen med egenerklæring om konsesjonsfrihet / vedtak om konsesjon i original form (dvs. med kommunens originale signatur og stempel).

Tinglysing av rettigheter og heftelser

Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 29. desember 2023 kl. 20.00 frem til 1. januar 2024 kl. 23.59. Papirdokumenter som er send for tinglysing i denne perioden vil bli ført 2. januar 2024 kl. 21.00, og vil få prioritet etter dokumenter som er mottatt elektronisk i nedetiden. Alle elektronisk innsendte dokumenter i perioden, blir liggende i kø hos Altinn, og får prioritet fra det tidspunktet overføringen til grunnboka starter igjen på nyåret.

Matrikulering og endring av matrikkelenheter

Når det opprettes en ny matrikkelenhet eller en matrikkelenhet blir endret, skal det sendes melding til tinglysing som blir registrert ved at grunnboken blir endret tilsvarende.

Disse sakene blir normalt saksbehandlet innen 2 dager i Kartverket. Hvis det foreligger feil og mangler kan saksbehandlingstiden ofte bli 1-2 uker lengre enn antatt. I de saker hvor det er et behov for rekvirenten om å få ferdigbehandlet sakene i 2023, anbefaler derfor Kartverket at melding går til tinglysing senest fredag 1. desember.

Gamle eiendomsbetegnelser godtas i 90 dager

Kartverket vil godta gamle eiendomsbetegnelser (kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer osv.) i dokumenter til tinglysing i en periode på 90 dager etter nyttår, men Kartverket oppfordrer til å bruke de nye kommunenumrene og eiendomsbenevnelsene så snart de er gjeldende.

Dette gjelder både den digitale valideringstjenesten og for innsending til tinglysing digitalt og på papir.

Mer informasjon om stengingen finnes på www.kartverket.no.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....