Bank og finans

Bank- og finansbransjen er selve livsnerven i den globale økonomien, og spiller en avgjørende rolle for næringsliv og privatpersoner i så godt som alle land i verden. Våre bank- og finansadvokater bistår norske og internasjonale selskaper, banker og finansinstitusjoner innenfor alle typer lånetransaksjoner.
bilde_av_logo_bank.jpg

Advokatene i Ræder Bing bistår jevnlig klienter i alle faser av en transaksjon, fra utarbeidelse og forhandling av lånedokumentasjonen og etablering av sikkerheter, til refinansiering eller realisasjon av sikkerheter ved mislighold. Vi rådgir også flere store aktører om det regulatoriske rammeverket for finansinstitusjoner, og kan tilby ekspertise i forbindelse med etablering og løpende drift av finansieringsvirksomhet, herunder compliance

Våre advokater har særlig kompetanse innenfor oppkjøps- og prosjektfinansiering, finansiering av skip, eiendom og luftfartøyer, obligasjonslån, samt leasingfinansiering.

Vi kan bistå med

  • Fintech og finansregulatorisk
  • Grenseoverskridende tjenester
  • Låneavtaler, herunder trekk – og garantifasiliteter og obligasjonslån
  • Oppkjøps- og prosjektfinansiering
  • Finansiering av skip, eiendom og luftfartøyer
  • Leasing finansiering
  • Refinansiering og restruktureringer

Møt teamet her

 

articleCreated with Sketch.4. juli 2023

Endringer i sikkerhetsloven – utvidet eierskapskontroll

Bilde av by med sikkerhetsmønster.jpg

Flere endringer i sikkerhetsloven skal bidra til å styrke kontrollen med oppkjøp som kan være i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser. Enkelte av reglene gjelder fra 1. juli, mens resten vil tre i kraft når nødvendige forskriftsendringer er gjort. Her gir vi en oppsummering av endringene.

articleCreated with Sketch.29. november 2022

Ny finansavtalelov fra nyttår – endringer å se opp for

Mobil betaling 1440.jpg

Den 1. januar 2023 trer den nye finansavtaleloven i kraft, med unntak av § 8-3 nr. 9 om endringer i angrerettsloven. Den nye loven inneholder en rekke moderniseringer og endringer som skal styrke forbrukervernet og skjerpe pliktene for tjenesteyterne. Herunder vil den nye loven omfatte såkalte «Buy now pay later»-løsninger.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....