Myndighetskontakt og sikkerhets-rådgivning

Offentlige reguleringer berører alle samfunnsområder og næringer. Den offentlige forvaltningen er kompleks og uoversiktlig, med et stadig voksende regelverk. Internasjonale forpliktelser, menneskerettigheter og EU-lover bidrar til å komplisere rettskildebildet. Rammevilkårene som myndighetene stiller, betyr mye for de fleste bedrifter. De som forstår prosessene i politikk og samfunn, får ofte et forretningsmessig fortrinn.
bilde_av_rådhuset_og_buss_650.jpg

Vårt kontor har advokater med solid erfaring fra både juss og politikk. Vi kan bistå med å forklare hvordan vedtak fattes og hvordan virksomheter bør gå frem for å oppnå noe i forhold til myndighetene, f.eks. for å få til en lovendring eller for å vinne frem med en søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Advokatteamet har erfaring fra både regjeringsarbeid og lokalpolitikken - ikke minst med håndtering av media som kan være et svært viktig element i en god strategi for å lykkes. Vi bistår virksomheter daglig med hvordan de kan oppfylle ulike myndighetskrav, f.eks. krav i forvaltningsloven, åpenhetsloven, personopplysningsloven og arbeidsmiljøloven.

Offentlig rett og myndighetsutøvelse


Offentlige etater som driver myndighetsutøvelse, er pålagt å følge regelverket innenfor forvaltningsrett for sin utøvelse av myndigheten. Vi bistår kunder med å bli hørt i saksbehandlingsprosesser i alle norske offentlige instanser, bl.a. i klager på forvaltningsvedtak, anmodninger om omgjøring av vedtak eller å sikre utsatt iverksettelse. Les mer om hvordan vi kan bistå deg her

Sikkerhetsrådgivning

Kravene og forventningene til virksomheters vurdering av sikkerhetsrisiko, har økt betydelig de siste årene og særlig etter myndighetenes nye sikkerhetslov ble innført i 2019. Våre advokater har solid kompetanse innen sikkerhetsrådgivning og gir strategiske råd i skjæringspunktet mellom jus, sikkerhet og forvaltning.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....