Nye regler om rekonstruksjon

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.11. mai 2020

Ny midlertidig lov om rekonstruksjon er nå vedtatt for å unngå unødvendige konkurser under Covid-19 utbruddet. Den nye loven skal sikre at selskaper kan få ryddet opp i sine gjeldsproblemer og skal redusere risikoen for konkurser i levedyktige virksomheter som nå er rammet av akutt svikt i inntektene.

Bilde av bekymret person .jpg

Stortingets vedtak 28. april 2020 til midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) ble sanksjonert 7. mai 2020. Rekonstruksjonsloven vil erstatte reglene om gjeldsforhandlinger i konkursloven. Ikrafttredelse for loven er 11. mai 2020.

Rekonstruksjon innebærer i svært korte trekk at et foretak eller selskap kan få beskyttelse fra sine kreditorer for å få ryddet opp i virksomhetens finansielle utfordringer. Det nye regelverket favner videre enn det gamle gjeldsfohandlingsinstituttet all den tid det ikke bare er tale om gjeldssanering, noe som også er bakgrunnen bak den nye terminologien «rekonstruksjon» i stedet for «gjeldsforhandling».

Midlertidig lov

Loven er midlertidig, og vil oppheves 1. januar 2022. Forhåpentligvis har vi fått på plass et permanent regelverk innen den tid.  

Flere virkemidler i forhandlinger

Reglene vil gi utsatte bedrifter flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller (krav om illikviditet).
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan (blant annet lempligere stemmekrav).
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Bistand med rekonstruksjon

Advokatfirmaet Ræder har lang erfaring med å bistå bedrifter med restrukturering/rekonstruksjon, og engasjerer oss i betydelig grad i denne rettsutviklingen. Vi opdaterer denne artikkelen med løpende oppdateringerr, og håper med dette at vi ser begynnelsen på et regelverk som i langt større grad enn i dag kan bidra til å hjelpe bedrifter ut av økonomiske utfordringer uten at konkurs blir siste vers. Om du lurer på om dette kan være aktuelt for din bedrift er du velkommen til å kontakte oss i Ræder for en vurdering.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....