Gode råd for å unngå konkurs

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.20. desember 2021

Kriser generelt, og koronakrisen spesielt, stiller store krav til ledelsen og styrer i små og store bedrifter. Det er mange ulike forhold å ta stilling til for en bedriftsleder. Her gir vi noen grunnleggende råd om hvordan man kan begrense muligheten for en konkurs, dersom riktige avgjørelser fattes i tide;

nærbilde_av_penger_stablet_750.jpg

Her deler vi våre advokaters råd for å unngå konkurs:

 1. Det viktigste nå er å ha kontroll med likviditeten – i den grad dette er mulig. Koronakrisen har blitt en lang og «seig» kamp og det å ha likviditet kan være avgjørende for muligheten til å drive videre.
 2. Skattetrekk MÅ betales i tide. Det er straffansvar forbundet med unnlatt betaling.
 3. Ha fokus på løpende fakturering og oppfølging av forfalte fakturaer. Be om forskudd eller delfakturering.
 4. Sett opp et likviditetsbudsjett basert på forventede inntekter og kjente kostnader.
 5. Styret må holde hyppige møter – helst ukentlig. Skriv protokoller hvor viktige beslutninger begrunnes.
 6. Vær proaktiv overfor bank, leverandører og andre kreditorer. Vi er alle i samme «båt» og de aller fleste har forståelse for behov for og søknad om betalingsutsettelser, ønske om redusert leie/faktura osv.
 7. Søk kjente støtteordninger/pakker fra regjeringen, herunder kriselån. Det er en grunn til å myndighetene tilbyr krisepakker – det er å forhindre konkurser og redde arbeidsplasser.
 8. Oppfordre arbeidstagere som har begrenset kapasitet på hjemmekontor på grunn av stengte skoler eller barnehager, til å ta omsorgspenger i inntil 20 dager.
 9. Permitter arbeidstagere som det ikke er arbeidsoppgaver til. Husk å permittere i tide!
 10. Vurder å kutte kostnadstunge goder som ikke er individuelt avtalt med den enkelte arbeidstager. Enkelte har f.eks. sykepengedekning over 6 G iht. personalhåndboken, som det nå kan være kritisk å nedjustere.
 11. Bruk tiden til å forberede «oppstart» etter krisen. Vurder ulike scenarioer. Effektiviser/forbedre produksjon/drift, forberede markedstiltak o.l. «Oppstarten» kan bli krevende likviditetsmessig – med ordinære kostnader, men likevel ikke ordinær omsetning.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste da alle henvendelser er ulike, - selv om det er noen forhold som er mer generelle enn andre.

Kontakt oss derfor gjerne om du har spørsmål til drift, arbeidsforhold, kontrakter, kreditorer eller annet. Vi har lang og omfattende erfaring og bidrar gjerne til å avhjelpe de utfordringer som du står overfor. Husk bare å søke råd og hjelp i tide, - da har vi et større mulighetsvindu og jobbe ut fra! 

Kontaktpersoner

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....