Korrupsjonsdom i Tjøme saken

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.26. mars 2021

En sivilarkitekt og byggesaksleder i Tjøme kommune er nå dømt i til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon i Tjømesaken. Dommen er ikke rettskraftig, men saken viser hvor viktig anti-korrupsjonsarbeidet er i eiendomsbransjen. Ikke minst hvor viktig åpenhet rundt byggesaker er.

Korrupsjonsdom i Tjømesaken.jpg

Mange eiendomsutviklere har opplevd situasjoner der tillatelsen lar vente på seg, mens andre som har sammenlignbare prosjekt får tillatelse ganske raskt. Mistanken setter seg, har de en innside i rådhuset?

Oftest er det fordi prosjektene er ulike som er årsaken til forskjellig saksbehandlingstid. Selv prosjekter som ser like ut, kan ha store juridiske forskjeller som gir utslag på saksbehandlingstid og vedtak. Denne informasjonen er derimot ofte tungvint å få tak i, og du må selv oppsøke den ved å søke om innsyn i andres byggesaker. Det gjør de færreste, mens mistanken lever videre og sprer seg i lokalsamfunnet. 

Korrupsjon er kanskje den aller viktigste trusselen mot vårt demokrati. Korrupsjonen bryter ned tillitsbåndet mellom forvaltningen og befolkningen. Den skaper urettferdighet og når korrupsjonen blir omfattende nok, må du rett og slett bli korrupt selv for å ivareta dine interesser. Store deler av U-lands problemene, handler om et gjennomkorrupt samfunn, der det er nesten umulig å skape verdier som fordeles rettferdig. Her hjemme har vi lite korrupsjon, men det forekommer. Bekjempelse av korrupsjon er en kontinuerlig kamp, og det handler ikke bare om holdningsarbeid. Det må hele tiden arbeides for at systemet er rigget for å avsløre korrupsjon. En av de viktigste faktorene for å avsløre korrupsjon er åpenhet.

Et grep landets kommuner kan gjøre for å redusere risikoen for korrupsjon er å se til Oslo. På Plan- og bygningsetatens hjemmesider kan du søke om opp alle bygges- og eiendomssaker og få direkte innsyn i dem. Denne åpenheten reduserer risikoen for korrupsjon, men det skaper også større tillitt mellom forvaltningen og befolkningen i kommunen. Du kan gå inn å se på naboens sak, du kan gjøre sammenligninger. Kanskje var det en dispensasjon som skilte sakene fra hverandre, eller har du faktisk blitt forskjellsbehandlet? Jo enklere denne informasjonen er tilgjengelig for allmennheten, jo bedre er det. Jeg vil derfor oppfordre alle landets kommuner til å ha byggesakene tilgjengelige på nett, det er et billig og effektivt middel for å redusere korrupsjonsrisikoen.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....