Forlengelse av midlertidig lov om rekonstruksjon

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.26. september 2021

Regjeringen forslo i begynnelsen av koronapandemien å endre reglene for gjeldsforhandlinger slik at bedrifter som ble rammet av koronakrisen unngikk unødvendige konkurser. Regjeringen har den 24. september 2021 lagt frem en lovproposisjon med forslag om å videreføre den midlertidige loven om rekonstruksjoner frem til 1. juli 2023. Parallelt arbeides det videre med forslag til permanente regler. Regjeringen har uttalt at «målet med forslaget om videreføre den midlertidig loven om rekonstruksjoner, er å sørge for at verktøyene som ble innført med den midlertidige loven, er tilgjengelig frem til permanente lovregler om rekonstruksjon er på plass».

Bilde av børsutvikling.jpg

Reglene i eksisterende lov vil gi utsatte bedrifter flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller (krav om illikviditet).
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan (blant annet lempligere stemmekrav).
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Bistand med rekonstruksjon

Advokatfirmaet Ræder har lang erfaring med å bistå bedrifter med restrukturering/rekonstruksjon. Vi bistår jevnlig klienter både på kunde- og leverandørsiden  med ulike problemstillinger innen fagområdet. 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....