Det er lov å ta feil: Ny Høyesterettsdom om styreansvar

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.19. januar 2023

Styreansvar er stadig mer aktuelt. Domstolene har løpende tvister om styreansvar til behandling. Det er imidlertid ikke ofte at Høyesterett behandler styreansvarssaker, men den 22. desember 2022 avsa Høyesterett en dom med generell interesse for alle med styreverv.

bildeavmørktstyrerom.jpg

Kort fortalt dreide tvisten seg om en grûndervirksomhet som hadde utviklet et produkt til behandling av søvnforstyrrelser. Det ble foretatt en rettet emisjon mot profesjonelle investorer for å finansiere ferdigstillelse av prototypen. Ferdigstillelsen ble forsinket. Dette førte til uenighet mellom gründerne og investorene. Selskapet ble ikke tilført mer kapital og i september 2017 ble det åpnet konkurs etter oppbudsbegjæring.

To styremedlemmer ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten. De to styremedlemmene ble også frifunnet av Høyesterett.

Hovedårsaken til forsinkelsene var at styrets vurdering om at prototypen egnet seg til masseproduksjon viste seg å være uriktig. Høyesterett mente at det var en feilvurdering av styret å legge til grunn at prototypen hadde blitt tilstrekkelig testet, men at den informasjon styret hadde gitt investorene var korrekt da den ble gitt.

Fra premissene til Høyesterett kan det være særlig nyttig for styremedlemmer å ta med følgende:

  • Styret blir ikke kollektivt ansvarlige for eventuelle feil. Styreansvaret er individuelt og det må foretas en konkret vurdering av det enkelte styremedlems handlinger eller unnlatelser.
  • «…Dersom prognoser og uttalelser om fremtiden bygger på korrekt faktum, bærer investorene som hovedregel selv risikoen for at egne antakelser og forventninger om markedsutviklingen og fremtiden slår til.»
  • Terskelen for å ilegge ansvar ligger høyere når profesjonelle investorer er involvert.
  • Det er en høy terskel for å kunne ilegge ansvar, når styremedlemmer har «feilvurdert situasjonen».


Vi får stadig spørsmål om styreansvar fra både eksisterende og påtroppende styremedlemmer. Vi får også henvendelser fra leverandører, aksjonærer og andre som vurderer å fremme krav mot styremedlemmer. Dette er et tema som både har stor interesse, og som kan få alvorlige konsekvenser for de som blir involvert i en tvist. 

Vi anbefaler derfor å tegne styreansvarsforsikring, men det viktigste – og enkleste - er likevel å bruke tilstrekkelig tid på å utarbeide protokoller fra styremøtene. Dette gjelder ikke minst i saker som innebærer risikofylte beslutninger, og/eller beslutninger hvor det ikke er enstemmighet i styret.

Søk alltid profesjonell hjelp om du opplever styrebeslutninger som risikofylte for deg, - om du frykter styreansvar eller får varsel om styreansvar. Det samme gjelder om du vurdere å fremme krav om styreansvar. Kostnadene blir uansett store enten en blir saksøkt eller er saksøker.

Ta kontakt ved spørsmål rundt tema. Vi i Advokatfirmaet Ræder bistår gjerne. 

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....