Usikre tider. Hva gjør du?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.3. mars 2015

Uventet lav oljepris fører til usikkerhet for norsk økonomi. Oljeservicenæringen har gjennomført store nedbemanninger. Netthandel har i enkelte bransjer blitt en stor konkurrent. Mange vurderer derfor mindre arealer på «gatenivå» og mer netthandel. Eiere av næringsbygg ser utfordringer.

bilde_av_handlegate_i_regn.jpg

Utsiktene fremover gjør at også kunder, leverandører og utleiere er usikre. Hvilke aktuelle utfordringer kan møte deg som handels- og næringslivsaktør? 

Likviditet

Likviditeten er en form for «pulsmåler». Vanskelig likviditet begrenser handleevne og handlekraft og kan føre til at en må foreta langt mer dramatiske endringer enn ønsket dersom en ikke får kontroll med en negativ likviditetsutvikling tidsnok. Å forsøke å øke inntektene kan ofte ta lenger tid og være mer usikkert enn å redusere kostnadene. Nedbemanningsprosesser og reforhandling av leiekontrakter vil kunne gi store innsparinger, men tar tid. Kontroll med likviditeten kan også sikres ved kapitalutvidelser, lån, økede kredittrammer mv. Også slike prosesser tar tid. Det er viktig å starte i tide.

 

Næringslokaler

Nedbemanninger og endret handelsmønster kan føre til overflødig leieareal. Langvarige leiekontrakter kan bli en kostbar utfordring i slike situasjoner. Reforhandling av leiekontrakt, fremleie av lokaler, mv. er prosesser som tar tid og bør påbegynnes tidlig.

For de som derimot har en leiekontrakt som nærmer seg fornyelse/utløp kan det nå åpne seg mulighet for å få nye og bedre lokaler til lavere pris. Usikkerheten i markedet og forventinger om at flere eiere får problemer med å betjene lån vil kunne føre til «bedre tider» for potensielle kjøpere av næringsbygg.

 

Risiko for erstatningsansvar 

Det er styret som har ansvaret for en forsvarlig drift av virksomheten. Styret skal bl.a. påse at selskapet «til enhver tid har en egenkapital og en likviditet som er ansvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten.» Styret plikter å handle dersom dette vilkår ikke er oppfylt.

Vi erfarer at alt for mange venter alt for lenge med å iverksette nødvendige tiltak, slik at virksomheten unødig ender opp i en situasjon som er komplisert å håndtere og med en potensiell fare for erstatningsansvar for styremedlemmene.

Søk hjelp i tide;

  • Kommunikasjon er viktig så vel overfor ansatte/internt som overfor «omverden» - som kunder, kreditorer og andre. Mange nedprioriterer dette og mister dermed kontrollen med informasjonsstrømmen, noe som igjen kan føre til misforståelser og uventede reaksjoner både internt og eksternt.
  • Nedbemanning kan være et nødvendig, men lite ønsket alternativ. Slike prosesser er tidkrevende og ofte også utfordrende internt. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til slike prosesser, enten disse omfatter en eller et større antall ansatte. Mange har erfart at bl.a. formelle feil har ført til enten kostbare sluttavtaler eller at prosessen trekker ut i tid.

 

Vår anbefaling er å søke hjelp og ta kontakt med fagpersoner tidligst mulig, selv om det ikke foreligger konkrete faresignaler der og da. Alt for mange venter for lenge med å ta tak i en restrukturering av bedriften, og da med fare for at det blir unødig komplisert å få kontroll med prosessen. 

 

Ræder har lang og omfattende erfaring med å bistå i ulike restruktureringsprosesser. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale og spar deg selv for unødig uro. Vår mest erfarne advokat på dette området er høyesterettsadvokat og partner Erling Opdal.

Kontaktpersoner

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....