Vrange verdier i årsregnskapet

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.3. mai 2016

Konkurs eller søksmål kan fremstå som alternativer for en leder som vurderer nedskrivning av regnskapsverdier.

bilde_av_møterom_750.jpg

Vi leser daglig om selskaper som må foreta betydelige nedskrivninger på sine eiendeler i forbindelse med årsregnskapet. Noen selskaper opplever at revisor stiller enda tøffere nedskrivningskrav enn ledelsen, som i Norske Skog. Styret og ledelsen merker presset. Dokumentasjon og dialog er viktige faktorer.

Utgangspunktet er at eiendeler skal føres opp i selskapets balanse med eiendelens virkelige verdi, vurdert med armlengdes avstand. Eiendelenes verdi skal skrives ned dersom omsetnings- eller bruksverdien er lavere enn bokført verdi, og endringen ikke antas å være midlertidig.

 

Ulike parameter for å måle verdi

Det er styre og ledelse som har ansvaret for vurderingen av verdiene. Hvilken verdi har en fordring når kunden har innstilt sine betalinger? Hva er verdien på et skip eller en betydelig eiendel når det ikke finnes potensielle kjøpere? Eller hva er goodwillverdien i selskapet som ble kjøpt i fjor, men som ikke lenger har oppdrag? Dette er noen eksempler på spørsmål ledelsen i mange virksomheter må vurdere frem mot det årsregnskapet. Disse utfordringer er særlig aktuelle for fjoråret. Oljeprisen har stor betydning for mange selskaper, men også valutakursutviklingen, konkurrenters bruk av ny teknologi og bråstansen for de såkalt fremvoksende markeder.

Vær nøye med verdivurdering

 Med daglige svingninger, fra optimisme en dag til neglebiting den neste, kan det være svært vanskelig å fastsette balanseverdier som vil være uangripelige. Styret og ledelsen må derfor foreta et forsvarlig skjønn, innhente verdivurderinger, uttalelser fra fagfolk, informasjon om omsetning av tilsvarende objekter den senere tid, eksterne vurderinger av markedsutsikter, osv. I verdivurderingen kan omsetningsverdien for tilsvarende eiendeler være en rettesnor, gjenvinningsverdien en annen. Forventet avkastning, bruksverdien, kan benyttes om det ikke finnes representativ omsetning eller annet forsvarlig grunnlag å basere verdifastsettelsen på.

God dokumentasjon for beslutningsgrunnlaget er viktig. Selskapet må redegjøre for de vurderinger som danner grunnlaget for konklusjonen, enten i styreprotokoller eller tilsvarende. For verdifastsettelsen blir ofte vurdert av andre personer, på et senere tidspunkt, i en situasjon hvor markedet kan være langt mer positivt eller negativt enn da konklusjonene ble fattet. En ekstra grundig og gjennomarbeidet redegjørelse og verdivurdering kan bli helt avgjørende for et eventuelt styre- og lederansvar.

 

Ha god kommunikasjon med alle parter

Intern og ekstern informasjon er veldig viktig. For å unngå rykter og at ansatte, leverandører, kunder og banker blir nervøse og søker å forhindre uønskede tap, må det være god dialog om verdivurderingene. En løpende dialog med så vel bankforbindelse, som ulike samarbeidspartnere og andre grupper som berøres er sentralt. Dette omfatter også obligasjonseiere. De fleste ønsker å bidra positivt, om de ikke føler seg oversett.

Vi har erfart at en rekke konkurser kunne vært unngått gjennom for eksempel konvertering av gjeld, nedskriving av gjeld, ulike former for betalingsutsettelser og -reduksjoner, hvis dialogen hadde vært bedre. Er kommunikasjonen svak, blir tilliten lav og da vil de fleste heller forsøke å få tilbake litt av sitt utestående, enn aktivt å bidra til at selskapet overleverer krisen.

Denne teksten var opprinnelig en kronikk på trykk hos DN.

Kontaktpersoner

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....