Carew dømt for grovt skattesvik

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.30. januar 2023

John Carew ble dømt til ubetinget fengselsstraff for grovt skattesvik. Økokrim mente Carew unndro 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år. Tingretten ga en dom på 14 måneders fengselsstraff og en bot på kr 540 000. Dommen baserer seg på at Carew var skattemessig bosatt i Norge.

John_Carew_close Wikipedia (3).jpg

Dette er saken: 

I årene 2014-2019 var Carew formelt bosatt i Storbritannia, men oppholdt seg så mye i Norge at skattemyndighetene mente at det utløste skatteplikt.

Den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren ble i tingretten dømt til fengsel i ett år og to måneder for å ha unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på om lag 12,8 millioner kroner og formue på 307 millioner kroner. Den unndratte skatten utgjorde ca. 5,4 millioner.

I 2000 fikk Carew en fotballkontrakt med Valencia i Spania, og han ble registrert utflyttet hos skatteetaten fra og med dette året. Etter flere år som fotballspiller i Spania, Tyrkia og Frankrike, flyttet Carew til Storbritannia i 2007 for å spille på klubblaget Aston Villa. Han avsluttet sin profesjonelle fotballkarriere i 2012.

Skattemessig bosatt

Vurderingen av hvor en person er skattemessig bosatt avgjøres både etter internrettslige regler i Norge og Storbritannia. Dersom en anses bosatt i begge land etter landenes internrett, avgjøres bosteds-spørsmålet etter konfliktløsnings-bestemmelsene i skatteavtalen som er inngått mellom Norge og Storbritannia for unngåelse av dobbeltbeskatning.

Etter skatteavtalen vil skattyter anses bosatt der han disponerer fast bopel. Dersom skattyter har fast bopel i begge landene, avgjøres skatteplikten av hvor skattyter har sitt sentrum for livsinteresser, dvs. i det land der han har sine sterkeste personlige og økonomiske forbindelser.

I henhold til norske regler anses en person som oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av tolv måneder eller mer enn 270 dager i løpet av 36 måneder som bosatt i Norge, og dermed globalskattepliktig til Norge.


Tingrettens dom

Tingrettens konklusjon var at Carew i de aktuelle årene var skattemessig bosatt i Norge, både etter norsk rett og etter skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia. Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at Carew fra og med ligningsåret 2014 til og med ligningsåret 2019 oppholdt seg i Norge i mer enn 183 dager per år og la til grunn at Carew hadde oppholdt seg mellom 230 og 300 dager per år. Carew var derfor skattepliktig til Norge for all sin inntekt og formue i tiltaleperioden på seks år. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 540 000 kroner.

Carew erkjente i retten straffskyld for grovt uaktsomt skattesvik i årene mellom 2014 og 2016, men nektet for at han mellom 2017 og 2019 unndro skatt med viten og vilje. Dommen konkluderer med at Carew ikke handlet forsettlig.

Økokrim ba om at Carew skulle dømmes til to års fengsel, men han fikk strafferabatt etter å ha gitt en uforbeholden tilståelse i retten. Dommer er ikke anket av hverken Økokrim eller Carew.

Du kan lese mer om saken i E24 her

Bildet i artikkelen er hentet fra Wikipedia Commons
(Linsensiering "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic") 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....