Forslag om endringer i arbeidsgivers håndtering og betaling av forskuddstrekk

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.26. mars 2024

Finansdepartementet foreslår endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk og avvikling av skattetrekkskonto. Det foreslås at trekket betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen.

bilde av kalender.jpg

Dagens ordning

Forskuddstrekk i lønn og skattetrekk forfaller i dag den 15. i måneden etter hver tomånedlig termin. Arbeidsgiver må overføre forskuddstrekket til skattetrekkskonto ved hver lønnsutbetaling, for så å overføre dette samlet til Skatteetaten hver annen måned.

Som alternativ til løpende overføring til kontoen kan arbeidsgiver sørge for at beløpet på skattetrekkskontoen til enhver tid er så høyt at det dekker det løpende trekkansvaret. I stedet for skattetrekkskonto kan det stilles garanti for beløpet.


Forslag til ny ordning

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre dagens ordning for håndtering og betaling av forskuddstrekk og skattetrekk. Forslaget innebærer at trekket skal betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen. Dermed fjernes også kravet om skattetrekkskonto. I tillegg til hovedlønnsutbetaling, gjelder forslaget alle andre betalinger av lønn og skattepliktige ytelser og trekkene knyttet til slike.

Arbeidsgiver skal rapportere datoene for lønnsutbetalinger og andre skattepliktige ytelser til Skatteetaten.

Etter forslaget vil unnlatt eller for sen betaling av forskuddstrekk og skattetrekk fortsatt være straffbart.


Betydning for arbeidsgiver

Formålet med endringene er å legge til rette for digitale løsninger og å forenkle prosessen med betaling av forskuddstrekk mv. for arbeidsgivere og andre parter. Midlene på skattetrekkskontoen kan ikke disponeres av arbeidsgiver på annen måte enn å overføre midlene til Skatteetaten. For arbeidsgiver innebærer det ingen fordeler, ut over en ubetydelig renteinntekt, å ha pengene på skattetrekkskontoen fremfor å overføre pengene direkte til Skatteetaten.

Med betaling samtidig med at trekket blir gjennomført, vil betaling skje direkte til Skatteetaten uten å gå via skattetrekkskontoen, og arbeidsgiver vil slippe å avstemme beløp på skattetrekkskontoen mot det som er rapportert inn. Ordningen vil også åpne for at betaling og rapportering av kravene kan skje samtidig. Departementet antar at dette vil være arbeidsbesparende for arbeidsgiver. Videre vil bankene slippe å behandle henvendelser fra Skatteetaten og arbeidsgivere knyttet til korrigeringer mv. på skattetrekkskontoen.

Arbeidsgivere som benytter bankgaranti i stedet for skattetrekkskonto, kan i dag benytte forskuddstrekk mm. som kapital for bedriften i perioden fra lønnsutbetaling til forfall. Ordningen med bankgaranti er imidlertid arbeidskrevende både for arbeidsgiveren, bankene og Skatteetaten. Det dreier seg om en type selvskyldnerkausjon som må oppdateres, behandles og arkiveres manuelt. Finansdepartementet legger til grunn at ny løsning vil være besparende ved at arbeidsgiver kan få automatiserte løsninger for betaling og rapportering, og slipper kostnaden ved å stille bankgaranti.

Høringsfristen er satt til 5. juni 2024.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....