Tør du møte revisor?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.16. februar 2016

«Norske Skog krangler med revisor» lød overskriften i avisene. For Norske Skog ble valget enten å øke nedskrivningene av selskapets verdier eller risikere en revisjonsberetning med betydelige forbehold.

bilde_av_siluetter_rundt_et_bord_750.jpg

Er du forberedt?

Frykter du revisors vurdering av selskapets aktiva per 31. desember 2015? Er det da fare for egenkapitalen? Hva med banklån? Er det fare for at disse vil bli sagt opp og har du egentlig lest alle vilkårene i låneavtalen?

Mange vil de kommende uker ha en høyere puls enn normalt. Avleggelsen av årsregnskapet for 2015 vil kunne bli et «være eller ikke være» for selskapet. Fortsatt drift kan skje på kreditorenes regning og du bør ta dine forholdsregler.

 

Flere ukontrollerbare utfordringer

Lav oljepris, lav kronekurs og negativ utvikling i de såkalt fremvoksende markeder skaper utfordringer for mange virksomheter. Dette får i tillegg også ringvirkninger for andre virksomheter som direkte eller indirekte handler med slike, derunder også for den lille pølsebua som ligger like ved den virksomhet som nylig har sagt opp 1.000 ansatte. Er din virksomhet i «faresonen»?

 

Er eiendelene oppført med «virkelig verdi»?

Vurderingen av eiendelenes verdi kan få store konsekvenser. Må verdien av anleggsmidler, varelager, fordringsmasse, mv. skrives ned fordi den opprinnelige balanseverdi overstiger «virkelig verdi»? Hva med goodwill? Var egentlig verdien av goodwill allerede litt i overkant i årsregnskapet for 2014? Hva blir konsekvensen av en verdijustering og hvordan kan man verdsette eiendelenes verdi i et irregulært marked? Skal verdien baseres på unormale transaksjoner hos andre virksomheter i bransjen som f.eks. et tvangssalg? Også pågående prosjekter må undergis en kritisk vurdering, noe som kan innebære vanskelige vurderinger av teknisk og juridisk art.

Husk at styret i sin beretning også skal ta inn hendelser etter årsskiftet som har regnskapsmessig konsekvens, som f.eks. at eiendel er overvurdert, konkurs hos kunde som får betydning for verdien av fordringsmassen, osv.

 

Har selskapet en forsvarlig egenkapital?

Uavhengig av om egenkapitalen er positiv skal styret uansett vurdere om selskapet har en forsvarlig egenkapital ut ifra risikoen ved den type virksomhet man driver. I en tid med stor usikkerhet i mange bransjer er en slik vurdering særskilt viktig, men også vanskelig. Styret bør ta en ekstra grundig vurdering nå og sørge for å få protokollert vurderingen og de forhold som ligger til grunn for styrets konklusjon. Et fremtidig styreansvar kan bli en kostbar konsekvens av et lettvint arbeid nå. Søk kompetent bistand i tide om du er usikker!

 

Carl A. Christiansen og Erling Opdal har solid erfaring fra håndtering av tidligere kriser som børskrakket i 1987, IT-boblen på 2000-tallet og siste finanskrise fra 2008. 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....