Krypto i usikre tider – hva gjør du om kryptobørsen går konkurs?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.30. mars 2023

Den senere tid har flere kryptobørser gått konkurs. Det er flere forhold en må foreta seg for å sikre sitt krav i boet. En kan få skattefradrag for tapet, når tapet anses endelig konstatert tapt.

ilde av kryptovaluta.jpg

Hva gjør jeg om kryptobørsen el. handelsplattformen går konkurs?

Uansett om du er privatperson eller selskap må du melde kravet ditt i konkursboet

Konkursen åpnes i det land der kryptobørsen er registrert. Konkursreglene kan variere litt fra land til land, men normalt oppnevnes en bostyrer (ofte advokat) som i all hovedsak skal få en oversikt over det samlede økonomiske tapet og fordele det som er igjen av verdier mellom de som har meldt krav i boet.

Normalt er det også regler om at forskjellige krav har ulik prioritet. Dette innebærer at noen kreditorer kan ha prioritet til å få sitt krav dekket.

Konkurs tilsier normalt at du kun vil få tilbake deler av investeringen din, og ofte ingenting.

Kan jeg kreve fradrag for tapet i skattemeldingen?

Dersom du har tap som skyldes konkurs hos en kryptobørs, må du for å ha fradragsrett for tapet anses å ha et endelig konstatert tapt. Det vil si at kryptobørsen må være konkurs og det må være klart at du ikke vil få tilbake noen av verdiene dine.

At tapet er endelig betyr at et ikke er muligheter for å få pengene tilbake. Dette vil normalt være når konkursen er avsluttet, dette skjer normalt ikke før retten har avsagt kjennelse om at konkursbehandlingen avsluttes, og kjennelsen har blitt rettskraftig. Det kan likevel tenkes situasjoner der det er klart at du ikke vil oppnå dekning før rettskraftig kjennelse foreligger. Er du i tvil anbefales at du fradragsfører tapet og forklarer i vedlegg til skattemeldingen.

Har du tap på krypto i 2022, så kan det føres mot positiv inntekt i 2022. Merk at tapet kan føres mot annen inntekt enn kryptogevinst/inntekt. I den grad du ikke får utnyttet tapet mot positiv inntekt fullt ut i 2022, så kan underskuddet fremføres til fradrag i positiv inntekt for senere år.

Hva er tapt?

Det er din initielle investering som er tapt. Ved beregning av tapet tas utgangspunkt i verdien ved konkursen (ofte vil verdien være 0) fratrukket inngangsverdien/kjøpesummen, og ev omkostninger.

Har du kjøpt krypto for kr 1000 og vi forutsetter at du ikke har noen kostnader ved kjøpet, og kryptobørsen deretter går konkurs, så er tapet ditt kr 1000, selv om verdiene har vært høyere underveis.

Særlig om rekonstruksjon/ «Chapter 11»

Dersom det åpnes rekonstruksjon (konkursbeskyttelse etter «chapter 11» i amerikansk rett) hos kryptobørsen legger skattemyndighetene som hovedregel til grunn at kravet ikke er endelig konstatert tapt. Det fordi det forutsettes i disse sakene at selskapet skal fortsette sin drift, men må gjennom en prosess for å kunne drive videre. Normalt vil investorene i slike prosesser måtte akseptere at i hvert fall deler av kravet vil være tapt.

Dette vil man imidlertid ikke vite ved åpning av rekonstruksjon. Det er først når omfanget av tapet er avklart at en kan fradragsføre tapet i skattemeldingen. Det kan likevel tenkes situasjoner der det er klart at du ikke vil oppnå dekning. Er du i tvil anbefales at du fradragsfører tapet og forklarer i vedlegg til skattemeldingen.

 

Har du spørsmål om krypto, ta gjerne kontakt! 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....