Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)

  articleCreated with Sketch.29. januar 2021

  Loven er ment å styrke forbrukernes rettigheter, og det betyr nye plikter for virksomheter som tilbyr digitale ytelser til forbrukere.

 • Har du leietakere som driver helserelatert tjeneste som er blitt avgiftspliktig?

  articleCreated with Sketch.27. januar 2021

  I så fall medfører det at utleiere kan fakturere leie med merverdiavgift, hvilket igjen åpner for mva-fradrag for mva. på bygge-/tilpasningskostnader og løpende kostnader på anskaffelser som utleier har.

 • Markedsmisbruksforordningen fører til endringer i regler om innsidehandel, føring av innsidelister og primærinnsiders meldeplikt mv.

  articleCreated with Sketch.27. januar 2021

  Forordningen om markedsmisbruk («MAR») trer i kraft i Norge 1. mars 2021. Forordningen erstatter direktiv 2003/6/EU om markedsmisbruk. MAR trådte i kraft i EU allerede i 2016, men den endelige gjennomføringen i Norge har latt vente på seg. Hovedformålet med reguleringen er å bidra til velfungerende og trygge markeder med økt investorbeskyttelse. Gjennomføringen av MAR innebærer endringer i reglene om markedsmisbruk, blant annet forbudet mot innsidehandel, reglene om føring av innsidelister og primærinnsiders meldeplikt. I denne artikkelen gjennomgår vi noen av de viktigste endringene som har betydning for utstedere av aksjer som er notert på Oslo Børs.

 • Skatt og boligeiendom som anses som tomtesalg – vrient for skattytere

  articleCreated with Sketch.27. januar 2021

  Borgarting lagmannsrett avsa for få dager siden ny dom om tomtesalg. I saken hadde et ektepar solgt sin eiendom på Fornebu til et eiendomsutviklingsselskap for 34 millioner. Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at skattekontorets vurdering om å anse hele gevinsten ved salget som skattepliktig tomtegevinst, var korrekt.

 • Høyesterett med avklaringer om klagefrist ved flyforsinkelser

  articleCreated with Sketch.26. januar 2021

  14. desember 2020 avsa Høyesterett dom om reklamasjonsplikten ved en flypassasjers krav på standarderstatning for en forsinket flyvning i henhold til forordning (EF) nr. 261/2004 (flypassasjerforordningen). Høyesterett kom enstemmig til at det ikke gjaldt noen reklamasjonsfrist, og at det dermed var tilstrekkelig at kravet var fremsatt innen utløpet av den alminnelige foreldesfristen på tre år.

 • Hva koster det å bryte konkurranseloven? (En gebyrkalkulator)

  Er det egentlig mulig å forutsi hva et brudd på konkurranseloven koster? I utgangspunktet er svaret ja; det er fullt mulig å regne på størrelsen på et gebyr. Mange av faktorene er selvsagt preget av skjønn, men «oppskriften» er ganske enkel. Den finnes i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr, som langt på vei er en blåkopi av EU-kommisjonens Guidelines on the method of setting fines.

 • Bør du varsle Konkurransetilsynet om egen deltakelse i ulovlig samarbeid?

  Både i norsk rett og i EU-retten er det gitt regler om lempning av ansvar for bedrifter som selv melder fra til konkurransemyndighetene om at de har deltatt i et ulovlig samarbeid. Førstemann til mølla kan ha krav på fullstendig fritak fra å betale overtredelsesgebyr (hel lempning), mens andre som samarbeider med myndighetene kan ha rett til delvis lempning av gebyret. Artikkelen gir en kort oversikt over vilkårene for hel og delvis lempning, samt en vurdering av hvilken risiko som følger med det å benytte seg av lempningsordningen.

 • Født Fri konkurs

  articleCreated with Sketch.15. januar 2021

  Partner Anne Christine Wettre er oppnevnt som bostyrer i stiftelsen Født Fri.

 • Tone Kaarbø – ny managing partner i Ræder

  articleCreated with Sketch.10. desember 2020

  Tone har vært partner i Ræder siden 2019 og tiltrer som managing partner med virkning fra 1. januar 2021.

 • Høyesterettsdom om grensen mellom vedlikehold og påkostning

  articleCreated with Sketch.6. desember 2020

  Høyesterett har i en nylig avsagt dom kommet til at kostnader som et kraftverk hadde i forbindelse med forsterkningsarbeider for å oppfylle nye myndighetskrav om damsikkerhet, skattemessig skal anses som påkostning som må aktiveres og deretter kan avskrives på dammen (som driftsmiddel). Kostnadene kunne dermed ikke føres til fradrag direkte som vedlikehold.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....