Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Forslag om endringer i arbeidsgivers håndtering og betaling av forskuddstrekk

  articleCreated with Sketch.26. mars 2024

  Finansdepartementet foreslår endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk og avvikling av skattetrekkskonto. Det foreslås at trekket betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen.

 • Nye EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser

  articleCreated with Sketch.25. mars 2024

  Nye og oppdaterte terskelverdier for gjennomføring av offentlige anskaffelser trådte i kraft 14. mars 2024. EØS-terskelverdiene justeres annethvert år av Europakommisjonen, og har dermed vært uendret siden 2022. Nye terskelverdier gjelder for 2024-2026.

 • Innstramning i utflyttingsskatten

  articleCreated with Sketch.25. mars 2024

  Finansdepartementet la denne uken fram forslag til ytterligere innstramning i utflyttingsskattereglene. Forslaget innebærer endringer av gjeldende betalingsregler, virkeområde for utflyttingsskatten og beregningen av skatten.

 • Etablering av solcelleanlegg i leieforhold

  articleCreated with Sketch.16. mars 2024

  Et økende fokus på bærekraftige løsninger har satt grønn energi til næringsbygg på dagsordenen. Dette har medført et økt behov for avtaler som regulerer forholdet mellom utleier som etablerer solcelleanlegg, og leietaker som mottaker av strøm.

 • Ræder Bing anerkjent av Chambers and Partners

  articleCreated with Sketch.14. mars 2024

  Nye advokater rangeres individuelt og flere fagområder mottar velfortjent anerkjennelse i Chambers & Partners European Guide .

 • Inhabilitet i styrerommet

  articleCreated with Sketch.11. mars 2024

  Inhabilitet har vært i nyhetsbildet hyppig den siste tiden. Grensene for inhabilitet kan være krevende å trekke. Som styremedlem bør du ha et bevisst forhold til reglene.

 • Investorers forventninger til selskaper de investerer i

  articleCreated with Sketch.4. mars 2024

  Selskaper underlegges i økende grad lover og regler med rapporteringskrav som krever økt ressursbruk. Dette oppleves som besværlig. Det er imidlertid ikke bare myndighetene som følger opp hvorvidt selskapene etterlever regler og rapporteringskrav. Investorer er også interessert i offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan «ståa» er i selskaper de har investert i eller vurderer å investere i.

 • Nye regler for markedsføring av bolig til forbruker

  articleCreated with Sketch.26. februar 2024

  Når du skal selge bolig til forbrukere, er det flere fallgruver som kan resultere i senere boligtvister. For å unngå slik tvist er det viktig å sette seg inn i forbrukerrådets veiledning for markedsføring av bolig. Nye regler fra 2024!

 • Minoritetsaksjonærens posisjon i selskapet

  articleCreated with Sketch.19. februar 2024

  Utgangspunktet er at flertallet bestemmer, og at mindretallet må føye seg. Som minoritetsaksjonær er det spesielt viktig å vite hvilke medbestemmelsesmuligheter som ligger i aksjelovens minoritetsvern. I denne artikkelen gir vi en kortfattet oversikt over minoritetsvernet og det ulovfestede lojalitetsprinsippet.

 • Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

  articleCreated with Sketch.19. februar 2024

  19. desember vedtok Stortinget innføring av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, med virkning fra og med inntektsåret 2024. De endelige reglene er blitt gunstigere enn det Regjeringen først hadde lagt opp til.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....