IT Tech

Ræder Bing har i mange år jobbet tett med en lang rekke teknologiselskaper og andre virksomheter i IT Tech bransjen. Våre kunder inkluderer alt fra gründer- og innovasjonsmiljøer til børsnoterte foretak og større multinasjonale konsern.
bilde_gjennom_skjerm_650.jpg

Vi leverer skreddersydd juridisk og kommersiell rådgivning til norske og internasjonale virksomheter innen IT Tech – og har førstehåndskunnskap til behovene som slike selskap har i ulike faser.

Vår bistand til tidligfase-selskaper inkluderer etablering og organisering av virksomheten, vern av immaterielle eiendeler, utforming av kontrakter og kapitalinnhenting.

For større teknologikunder koordinerer vi all juridisk bistand, både innenlands og utenlands, og vi har et stort nettverk av advokater internasjonalt som vi jobber tett med. Vi hjelper til med internasjonale standardavtaler, kunde- og sluttbrukeravtaler, emisjoner og etablering av internasjonal konsernstruktur.

Ræder Bing har i flere advokater som i dag innehar styreverv i teknologiselskaper, - også virksomheter notert på Oslo Børs. I tillegg har vi advokater som tidligere har spilt nøkkelroller i teknologiselskaper, bl.a. som ansatt i IT-selskap. Dette bidrar til vår spisskompetanse innen IT Tech. 

Ræder Bing bistår kunder innen et bredt spekter av fagområder:

IT-rett

Våre advokater har lang erfaring med spisskompetanse innen ehandel, ekomrett, regulering av Internett og cybersikkerhet, pengespill, angrerett og andre forbrukerregler innenfor IT-bransjen. Vi kan tilpasse IT-kontrakter som standardavtalene kalt SSA, - slik at det passer en konkret leveranse. I tillegg hjelper vi klienter med å utarbeide, forhandle og oppdatere alle typer IT-kontrakter. Vi bistår også virksomheter i privat og offentlig sektor i andre bransjer som vil kvalitetssikre en IT-anskaffelse eller har andre spørsmål knyttet til digitalisering eller krav til universell utforming for nettsider og apper.

Immaterial- og markedsføringsrett

Ræder Bing har en av landets største og mest erfarne avdelinger innen rettighetsjuss. Våre advokater bistår med å etablere, sikre og håndheve rettigheter av alle slag, bl.a. opphavsrett, varemerker, design, domenenavn og foretaksnavn. Vi kan også administrere porteføljer av slike rettigheter på selskapers eller rettighetshaveres vegne. Vi arbeider daglig med utarbeidelse og forhandling av ulike lisensavtaler og internasjonale teknologikontakter.

GDPR og personvern

Alle virksomheter må være påpasselige med behandling av personopplysninger. For leverandører av ulike apper, skytjenester, kunstig intelligens (AI) eller andre IT-løsninger er personvern og datasikkerhet sentralt. Ræder Bings advokater har bred erfaring som fungerende Personvernombud for klienter i privat og offentlig sektor samt med saker som behandles av Datatilsynet og med klagebehandling for Personvernnemnda.

E-sport & gaming

Vi tilbyr bistand knyttet til kommersiell drift av e-sportsvirksomhet. Vi kan blant annet bistå med å opprette selskap, inngå reklame- og sponsoravtaler, forvalte varemerker og sportsrettigheter og å arrangere events, konkurranser og lignende. Vi har også advokater som bistår med idrettsjuss, herunder avtaler med lag og utøvere, tilvirkingsavtaler for spill og apper og avtaler om levering av VR-tjenester, samt e-handel, pengespill, medier og kringkasting og klarering av rettigheter.

Offentlige anskaffelser

Våre advokater gir juridisk bistand i alle faser av en anskaffelsesprosess for oppdragsgivere. For tilbydere har vi erfaring med både tilbudsfasen og eventuelle klagesaker. Vi har erfaring med å lage eller tilpasse krav relatert til IT Tech anskaffelser, bl.a. lage evalueringskrav knyttet til personvern og informasjonssikkerhet.

Corporate M&A

Advokatene i Ræder Bing har førstehåndserfaring fra et bredt spekter av transaksjoner innen M&A og Corporate Finance, - og har bistått alt fra små og mellomstore norske selskaper til store internasjonale konsern. Flere av våre advokater har opparbeidet en stor del av sin ekspertise fra sentrale jurisdiksjoner utenfor Norge, herunder New York City. 

Børs og kapitalmarkeder

Våre advokater er jevnlig involvert i transaksjoner på børs, både ved børsnoteringer og i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner. Med bred erfaring knyttet til det meste av problemstillinger av relevans for børsnoterte foretak, samt en særlig styrke på foretak innen IKT-, shipping- og eiendomsbransjen, er vi godt kvalifisert til å bistå våre klienter på børs og kapitalmarkeder.

Skatt og avgift

Effektive råd og god planlegging rundrt skatt kan gi din virksomhet konkurransemessige fordeler. Løpende rådgivning på dette feltet er en både bedre og rimeligere løsning enn å hente inn krisehjelp etter et bokettersyn eller besøk fra Skatteetaten.

Selskapsrett

Uansett hvilket stadium en virksomhet er i, gir våre selskapsrettsadvokater løpende rådgivning i forbindelse med drift og forvaltning, både til ledelse, styrende organer og aksjonærer.

Tvisteløsning

Dersom det oppstår tvister med kunder, leverandører, samarbeidspartnere eller andre, kan Ræder Bings tvisteløsningsadvokater bistå i forhandlinger, meklinger og ved rettslige tvister for alle domstoler.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....